ျမန္မာျပည္တြင္းကရင္အမ်ဳိး သားေရးရာ ေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းခဲ့

ဥကၠဌေဒါက္တာစုိင္မြန္သာ၊ ဒု-ဥကၠဌ ေစာသိန္းေအာင္ႏွင့္ ေစာထြန္းေအာင္ခ်ိန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ေစာေက်ာ္စြာ၊ အတြင္းေရးမွဴး(၁) ေနာ္စူစဲနာလွလွစုိးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး(၂) နန္းျမင့္တင္.....ယံုလားေတာ့မသိဘူး ကရင္အမ်ိဳးသားေရးရာေကာ္မတီ တဲ့။ မသိရင္မွတ္ထား.....ဆက္ၿပီးေတာ့ဖတ္ ႀကည့္လိုက္ ကရင္လူငယ္တစ္ဦးရဲ႕ ေၿပာဆိုခ်က္ ကို.....

ေစာသိန္းျမင့္ (ေကအုိင္စီ)
ကရင္အမ်ဳိးသားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးစီးဦးေဆာင္ႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသားမ်ားအေရးကိစၥကို ကိုယ္စားျပဳသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကရင္အ မ်ဳိးသားေရးရာေကာ္မတီ (Myan-mar Karen Affair Committee-MKAC)အဖဲြ႕ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ရက္ေန႔က ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႔အထိ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ေဆး႐ံုလမ္းရွိ သုေမဓာရာမ ၾကားေတာရေက်ာင္း၀င္း၌ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကမကထျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့သည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကရင့္႐ိုးရာေကာက္သစ္စားပြဲႏွင့္ ကရင့္ေရးရာစကား၀ိုင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ားက ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ဖဲြ႕စည္းရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေနာ္စူစဲနာလွလွစုိးက အခုလို ေျပာသည္။

သူမက “ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ႔ရဲ႕ အေရးကို လုပ္ေဆာင္တဲ့ကိစၥကို အဖဲြ႕အစည္းရွိဖုိ႔ေပါ့ေနာ္။ အခု လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ကရင္အမတ္ေတြ ရွိ တယ္ေလ။ ဆုိေတာ့ ကရင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီ့ထက္ပုိၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ ဦးစီး လုပ္ေဆာင္ၿပီးေတာ့မွ ကရင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕အေရးအျပင္ တျခားတုိင္းရင္းသားအေရး တုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ေပါ့ေနာ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ေျပာသည္။

အဆုိပါစကား၀ိုင္းတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားေရးရာေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဒါက္တာစုိင္မြန္သာ၊ ဒု-ဥကၠဌအျဖစ္ ေစာသိန္းေအာင္ႏွင့္ ေစာ ထြန္းေအာင္ခ်ိန္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေစာေက်ာ္စြာ၊ အတြင္းေရးမွဴး(၁) ေနာ္စူစဲနာလွလွစုိးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး(၂) နန္းျမင့္တင္တုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ၆ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ စုစုေပါင္း ၁၈ဦးကို ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေကာ္မတီတြင္ ဥေသွ်ာင္အျဖစ္ Karen Peace Committee တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ဆရာေတာ္သံ ဃာေတာ္ ၉ဦး ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားရာ ေတာင္ကေလးဆရာေတာ္ အရွင္ပညာသာမိ အပါအ၀င္ ေတာင္ပတ္၊ ဖားျပ၊ မန္ေအာင္(ေရး) ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဆရာေတာ္ Dr. James k Ban, Bishop D White Kejin, Bishop ဖိုးရ (RC), Father သိန္းခင္ႏွင့္ SDA ဆရာေတာ္ ေစာေအာင္ရွိန္တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားေရးရာေကာ္မတီကို လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ဗဟုိေကာ္မတီအဆင့္သာ ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းၿပီးပါက ေရွ႕လုပ္စဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ကရင္အမ်ဳိးသားအေရးကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေနာ္စူစဲနာလွလွစိုးက ဆက္ေျပာသည္။

ကရင့္ေရးရာစကား၀ုိင္းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ကရင္လူငယ္တစ္ဦးက “အခု ကရင့္ေရးရာေကာ္မတီက ကရင္လူမ်ဳိးအတြက္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ ေကာင္းတယ္။ ကရင္ေတြက အဖဲြ႕အစည္းေတြ မ်ားေပမဲ့ အမ်ဳိးသားအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘာမွ မလုပ္ေပး ႏုိင္ဘူး။ အခု ကရင့္ေရးရာအဖဲြ႕ဟာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ ဒီအဖဲြ႕ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္းကို ကရင္ျပည္သူေတြ သိဖုိ႔ အရင္ ဆုံး လုပ္ရမယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားေရးရာ ေကာ္မတီသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြဆုံးျဖတ္ရာ၌ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိ ရမည္၊ ကရင္အမ်ဳိးသားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကရင့္ေရးရာ အဖဲြ႕/ ေကာ္မတီသာလွ်င္ စီမံခန္႔ခဲြ ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ အတည္ျဖစ္သည္ ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ အခ်က္ေပါင္း(၉)ခ်က္ျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ကရင့္႐ိုးရာ ေကာက္သစ္စားပြဲႏွင့္ ကရင့္ေရးရာစကား၀ိုင္းကို က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ တတိယအ ႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ၿမိဳ႔နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီတိုင္းမ်ားအျပင္ မြန္ျပည္နယ္မွ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကရင္လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၁၇၅ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၎စကား၀ိုင္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔မွရရွိမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူး၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္၊ စည္းလံုးညီၫႊတ္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္း က႑၊ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲမႈကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎အခ်က္မ်ားစအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ မည့္နည္းလမ္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာ ၅ခုကို အေျခခံၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Read More...

ၿငိမ္းခ်မ္ေရးပြဲစား

ေန႕သစ္မွ......

ခ်စ္ရတဲ့ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ဖတ္ေစခ်င္သိေစခ်င္လြန္းလို႕ပါ။

ညိဳအုံးျမင့္ဟာ အမ်ဳိးသားဒီမိုအေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ျပည္ပ) ရဲ႕အားထားရတဲ့ အဂၤလိပ္စာတတ္တဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ညိဳအုံးျမင့္ ရဲ႕ ဖခင္ ဦးအုံးျမင့္ဟာ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ေခတ္မွာ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တဦးပါ။ ဦးအုံးျမင့္ဟာ လူသတ္ေကာင္ စစ္ေထာက္လွမ္း ေရးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ မ်က္မွန္တင္ဦး ရဲ႕ ေဆြ မ်ဳိးသားခ်င္းတဦးလဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ေလေဘးမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္တုိင္းမွဴးနဲ႔ ေဒသ ပါတီ ဥကၠ႒ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္၀မ္းတင္ ဟာ ကမၻာ အရပ္ ရပ္က ေစတနာရွင္ေတြရဲ႕ ေငြအား ပစၥည္းအားနဲ႔ ကူညီေထာက္ပံ့တာေတြကုိ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး ဦးစီးဌာနက ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးအုံးျမင့္နဲ႔အတူ လက္ခံႀကီးၾကပ္ ခဲ့ရပါတယ္။ ေစတနာရွင္မ်ား လွဴဒါန္းတဲ့အထဲ မွာ အမ်ားတကာ ေျပာဆုိၾကတဲ့ ေဗထုပ္ဆုိတဲ့ အ၀တ္အစား အသစ္နဲ႔ အေဟာင္းမ်ားအျပင္ တျခားအဖုိးတန္ အသုံး ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားလဲ ပါ၀င္ပါတယ္။ ပလပ္စတစ္ ေရသန္႔ ဂါလံ၀င္ ပုံးမ်ားလဲ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေနာင္မွာ အဲဒီေရပုံးေတြကုိ ဝမ္းတင္ ေရပုံးဆုိၿပီး လူသိမ်ားပါတယ္။ ေဗထုတ္မ်ားကေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရး အုံးျမင့္ ေဗထုပ္လုိ႔ လူသိမ်ားပါတယ္ ။

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းတင္ကုိ ေလမုန္တုိင္း ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အလဲြသုံးစားမႈေၾကာင့္ ေရႊေခ်ာင္း ႀကီးမ်ား၊ ေငြသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ (ေဒၚလာ) မ်ားႏွင္႔ အတူ ဖမ္းစီးရမိလုိ႔ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရပါတယ္။ ဦးအုံးျမင့္ ဟာလဲ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းတင္ႏွင့္ ပုလင္းတူ ဗူးဆုိ႔ ဆုိၿပီး အိမ္တြင္လာ ေရာက္ ဖမ္းစီး သြား ခဲ့ ပါတယ္။ ဖမ္းတဲ့ေန႔ဟာ
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ညစာစားပဲြကုိ တက္ေရာက္ရန္ ေတာင္ရွည္ပုဆုိးနဲ႔ ေခါင္းေပါင္းေပါင္းကာ အိမ္ကအဆင္းမွာ အဆုိပါ အလဲြ သုံးစားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းစီးခံခဲ့ရပါတယ္။
မ်က္မွန္ ဗုိလ္မွဴး ခ်ဳပ္တင္ ဦးက ဦးအုံး ျမင္႔အား ၾသစေတးလ် ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ရာထူးကုိ ခန္႔အပ္ရန္ လ်ာထားၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ သံ အမတ္ႀကီး ရာထူးမရဘဲ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး စစ္ေၾကာေရးစခန္းသုိ႔ ေရာက္သြားခဲ့ရတဲ့ ညိဳအုံးျမင့္၏ ဖခင္ ဦးအုံးျမင္႔ ရဲ႕ ဘ၀တစိတ္တပုိင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခု စစ္တပ္ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားတဲ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အစုိးရရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု မီးရထား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းဟာ လဲ ေထာက္လွမ္းေရး မ်က္မွန္တင္ဦး ရဲ႕ တပည့္တဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေအာင္မင္းဟာ လဲ မီးရထား စက္ေခါင္းတလုံးကုိ ႏုိင္ငံျခားက ၀ယ္ယူတုိင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးေလးေသာင္း ေကာ္မရွင္ယူၿပီး ႏုိင္ငံျခားမွာ သိမ္းဆည္းထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။ မီးရထား ဇလီဗာတုံးနဲ႔ သံလမ္း၀ယ္ရာက ခုိး၀ွက္ထားတာ လဲ သားစဥ္ေျမဆက္ ဆယ္ဆက္စာ စားမကုန္ေအာင္ ရွိေနပါတယ္။ ဦးအုံးျမင့္ ကဲ႔သုိ႔ ေတာင္ရွည္ပုဆုိးနဲ႔ ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းၿပီး ေထာင္နန္းစံရမဲ့ သူခုိးတဦးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္သူ မဟုတ္ပါဘူး။
ညိဳအုံးျမင့္နဲ႔ ေအာင္မင္းတုိ႔ဟာ ျမန္မာ႔သမုိင္းမွာ ယုံႀကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားအေပၚ လူသားမဆန္စြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္ဆက္ခဲ့သူ မ်က္မွန္တင္ဦးရဲ႕ မ်ဳိးဆက္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ယခု မသူေတာ္အခ်င္းခ်င္း အေပါင္အသင္း လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ ျဖစ္ေနႀကပါတယ္။
ဒီပဲယင္း လူသတ္သမားနဲ႔ သူခုိးႀကီး ဦး ေအာင္ေသာင္းက ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ ေအာင္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ သူခုိးကေလး ဦးေအာင္ မင္းက လူမ်ဳိးစု မင္းအသီးသီးကုိ ေအာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေဗဒင္ကိန္းခန္းအရ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက တာ၀န္ေပးထားတယ္ ဆုိ ေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး က ေမွ်ာ္ေလတုိင္း ေ၀းသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။
တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူအခ်င္းခ်င္း အကြဲအျပဲျဖစ္ေအာင္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေခါင္း ေဆာင္ ဦးေအာင္ေသာင္းနဲ႔ ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ သပ္လွ်ဳိႀကံစီေနတာကုိ အထူးသတိထားၾကပါရန္ ေစတနာနဲ႔ ေရးသား တင္ ျပလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ အခ်င္းခ်င္းတုိ႔ စိတ္၀မ္းမကဲြျပားေစလုိပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ အက်င့္သိကၡာ ပညာ ျပည့္စုံသူမ်ား ဦးေဆာင္မွသာ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား လုိလားေတာင္းတေနသည့္ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တုိင္းျပည့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးသာယာေရးကုိ ရရွိႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္လွ်က္ပါ။

စုိးသီဟဦး (ျပည္ခ်စ္လူငယ္တဦး)

Read More...

သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတြင္းျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ေတြ႕ရန္ မေသခ်ာဟု ေကအဲန္ယူေျပာ

KIC မွ....

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းေရး ပဏာမ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ၄၅ရက္အတြင္း ထပ္မံ ေတြ႕ဆံု ရန္ သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ယင္းသတ္မွတ္ခ်ိန္ အတြင္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ မေသခ်ာေသးဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ ႐ံုး (KNU) က ေျပာသည္။

“က်မတို႔ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ျပန္ေတြ႕ဖို႔ ဒီ(ေဖေဖာ္၀ါရီ)လေတာ့ ျပန္ေတြ႔ဖို႔ သိပ္မေသခ်ာေသးဘူး။ ေလာေလာဆယ္ အစိုးရနဲ႔ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္လည္း ေရြးခ်ယ္တာ မရွိေသးပါဘူး။ ေနာက္လ(မတ္လ)ေတာ့ ေတြ႕ေကာင္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္ တယ္။”ဟု KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

KNU သည္ ၎တို႔အဖြဲ႕အတြင္း တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိ သည္ဟု သူမက ဆက္ေျပာသည္။

ယခင္လ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔၌ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုကာ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိသကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၄၅ရက္အတြင္း ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပဏာမ သေဘာတူညီမႈ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေကအဲန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ တပ္မဟာ(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅) ႏွင့္ (၆)တို႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ဘက္မွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာမႈ မရွိခဲ့သည့္အျပင္ တပ္အင္အားႏွင့္ တပ္ရိကၡာမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာ လွ်က္ရွိသည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္ ၄၅ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ မေသခ်ာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘက္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္ အေသးစိတ္ကို ေျပာဆိုျခင္းမရွိေပ။

ယခုလ ၈ရက္မွ ၁၀ရက္ေန႔အထိ ေကအဲန္ယူ အရပ္ဖက္၊ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတခုကို နယ္စပ္တေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ တပ္ဖက္အရာရွိတစ္ဦးက “ဒီအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစိုးရဆီ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အခ်က္ ၁၁ခ်က္ကို အေသးစိတ္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ လာမဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မ်ဳိး ျဖစ္တာမို႔ အက်ဳိးရွိပါတယ္။”ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း KNU သည္ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာအစိုးရ ေခတ္အဆက္ဆက္ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ KNU သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပည္နယ္ အဆင့္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

Read More...

အစုိးရစစ္တပ္က ရိကၡာတင္ကား အျပင္ လက္နက္ခဲယမ္းတင္ကားပါ ပို႔ေဆာင္လာ

ဖူးကြယ္ထူးဝင္း ေရ တပ္အေၿပာင္းအလဲလုပ္တာ ဘာလို႕လက္နက္ေတြ ကိုထပ္ၿပီးကားေတြနဲ႕ တင္ပို႕ေနရတာလဲ ဆိုတာကို ကရင္လူထုမ်ား သိ ေအာင္ထပ္ၿပီး ရွင္းၿပပါဦးဗ်ိဳ႕။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္ (ေကအုိင္စီ)

တနသၤာရီတုိင္း၊ ၿမိတ္ခ႐ုိင္၊ ပေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္မွ ရိကၡာတင္ကား ၂၀စီးပို႔ ေဆာင္သည့္အျပင္ လက္နက္ခဲယမ္းတင္ကား ၄စီးပါ ၎တုိ႔ ေျခကုပ္စခန္း တစ္ခုျဖစ္ သည့္ ထီးထာစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္လာသည္ဟု စစ္ဖက္ဆုိင္ရာသတင္းအရ သိရသည္။
အစုိးရစစ္တပ္ စစ္ကြပ္ကဲေရးဌာနခ်ဳပ္ စကခ-၂၀မွ နည္းဗ်ဴဟာ(၂)အေျခစုိက္စခန္းျဖစ္သည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕အေရွ႕ဖက္ျခမ္းရွိ ထီးထာစခန္းသုိ႔ ယခုလ ၇ရက္ေန႔တြင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ ရိကၡာတင္ကားႀကီး ၂၀စီးပို႔ေဆာင္သကဲ့သုိ႔ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ခဲယမ္းတင္ကား ၄စီး အား ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စစ္ရိကၡာႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို နဗဟ(၂)မွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ျမင္တာ၀န္ယူ ပို႔ ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎စစ္ရိကၡာပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ေခၚ ယူခုိင္းေစမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္ဟု အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

၎က “ရြာသားေတြကို ကားေနာက္လုိက္တဲ့အေနနဲ႔ လုပ္အားေပးေခၚတယ္။ အခုထီးထာစ ခန္းကို ေရာက္တဲ့ ကားက (၂၄)စီးပဲရွိေသးတယ္။ ထား၀ယ္မွာ အစီး ၄၀-၅၀ က်န္ေသးတယ္။ ထပ္ပို႔ဖုိ႔ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတုန္းပဲ”ဟု ေကအိုင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ယခုလ ၂၉ရက္ေန႔ကလည္း တပ္အင္အား ၁,၀၀၀ေက်ာ္ရွိသည့္ စကခ အမွတ္(၂၀)မွ နည္းဗ်ဴ ဟာ(၁)၊ (၃)တုိ႔မွ တပ္ရင္း ၇ရင္းသည္ ပေလာၿမိဳ႕နယ္ ေရျဖဴရြာစခန္းသို႔ စစ္သားမ်ားတင္ ေဆာင္လာေသာ စစ္ကား ၅၀စီးပို႔ေဆာင္ထားသကဲ့သုိ႔ ထား၀ယ္ခ႐ုိင္ ျမစ္တန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကမ္း ႐ုိးတန္းတုိင္း စစ္ဌာခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ စစ္ဗ်ဴဟာ(၂) အေျခစုိက္ရာ အုိင္၀ုိင္းစခန္းသုိ႔လည္း ရိကၡာတင္ ကား (၂၀)စီးကို ထား၀ယ္မွ တစ္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္ထားၿပီးၿပီျဖစ္သည္။

ယခုလုိ အစုိးရစစ္တပ္ဘက္မွ စစ္ရိကၡာႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို ေပၚေပၚတင္တင္ ပို႔ေဆာင္ မႈေၾကာင့္ ေကအဲန္ယူ တပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမည္ကို ေဒသခံလူထုမ်ားက အလြန္စိုးရိမ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-ေကအဲန္ယူတုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ပထမအဆင့္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးသေဘာ တူညီ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ဘက္အပစ္အခတ္ရပ္ဆုိင္းေနခ်ိန္ကာလတြင္ အစုိးရစစ္တပ္ဘက္မွ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုယူ ေနေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၄)မွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ယခုလုိ ေျပာ သည္။

“အစုိးရစစ္တပ္က ရိကၡာပို႔မယ့္ကိစၥကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အသိေပးပါတယ္။ လက္နက္ပို႔တာကေတာ့ မသိရဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္မွ မရတာကိုး။ အစုိးရစစ္တပ္ေတြက လုိတာထက္ပို ၿပီး အခြင့္အေရးယူတာပဲ။ အထက္က က်ေနာ္တုိ႔ေခါင္း ေဆာင္ေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဘယ္လုိ မွ လႈပ္ရွားလုိ႔ မရဘူး။”ဟု ေျပာသည္။

အစုိးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူတုိ႔ ပထမအဆင့္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္ဆုိင္းေနသည့္ကာလတြင္ ၎ နည္းတူ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၅)၊ (၆)ဘက္တြင္လည္း အစုိးရစစ္တပ္မွ စစ္ ရိကၡာမ်ား ဆက္တုိက္ပို႔ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္ဟု ေကအဲန္ယူ သတင္းရပ္ကြက္အရ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္ရာ၌ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၅)တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းက ႏွစ္ဖက္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအၾကား ႏွစ္ႀကိမ္ထက္မနည္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားသကဲ့သုိ႔ ေကအဲန္ယူတပ္မဟာ (၂)ဘက္တြင္လည္း အစုိးရစစ္တပ္မွ ေကအဲန္ယူ၏ ေျမျမဳပ္မုိင္း ထိမွန္ေသဆုံးမႈမ်ားရွိသည္။

Read More...

KNU တပ္မဟာ(၆)တြင္ ၆၄ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔ စည္ကား

ေကအိုင္စီ မွ....

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၆၄ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသား ေန႔ထူးေန႔ျမတ္၌ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး-KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ တပ္မဟာ(၆) တေနရာတြင္ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနား သည္ အလြန္စည္ကား လွ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ မနက္ ၆နာရီခြဲမွ ၉နာရီအထိ KNU နယ္ေျမခံ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ဦးစီးက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သံဃာအပါအ၀င္ လူထုတစ္ေထာင္၀န္းက်င္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု KNU ဒူးပလာယာ ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမႉး ေစာလစၥတန္က ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

“အရင္ႏွစ္ကဆိုလို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔ ဒီေလာက္ ႀကီးႀကီးလုပ္တာ မရွိဘူး။ ရွိသေလာက္ နီးစပ္ရာလူေတြနဲ႔ ပူး ေပါင္းၿပီး လုပ္လိုက္တာပဲ။ ဒီႏွစ္ေတာ့ ရြာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖိတ္ေတာ့ ပုိၿပီး စည္ကားသြားတာေပါ့။” ဟု ေျပာဆိုသည္။


၎ကရင့္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ KNU ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕အပါအ၀င္ နတ္ေခ်ာင္းဖ်ား၊ အလယ္နတ္ ေခ်ာင္း၊ ကစ၊ ကစဖိုးခီး၊ ႀကံဳစိန္၊ ၾကခတ္ေခ်ာင္း၊ တုေလကုန္း၊ ခုတ္ကြား၊ တေဂး၊ မဲ့ကေတာ၊ ဒါလီ၊ ေရႊဒိုး၊ ပိစခတ္၊ ၾကာအင္း၊ က်ခတ္ေခ်ာင္း၀ စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခမ္းအနား၌ KNU တပ္မဟာ(၆)မွ စစ္ဆင္ေရးမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာဂ်ဳိးဆြာ၊ ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမႉး ေစာလစၥ တန္၊ ၀င္းေရးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမႉး ေစာေမာင္ေရႊတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လူထုမ်ားအား ကရင့္အမ်ဳိးသားေန႔ ျဖစ္ေပၚလာပံုသမိုင္းႏွင့္ လက္ရွိ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရသစ္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ပဏာမ အဆင့္အေျခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

တဆက္တည္း၌ပင္ ယခုႏွစ္ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔၌ အခမ္းအနား မက်င္းပမီ တရက္ႏွင့္ က်င္းပ သည့္ေန႔ျဖစ္သည့္ ညအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေဒသ အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူလူငယ္မ်ားက ကရင္အမ်ဳိး သားသီခ်င္းမ်ား သီဆိုျခင္း၊ ဒုံုးယိမ္း ကျပျခင္းႏွင့္ ကရင္႐ိုးရာျပဇာတ္တိုမ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ တက္ေရာက္လာ သည့္ ပရိႆတ္မ်ားကို တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။

တက္ေရာက္လာသူ အသက္ ၄၉ႏွစ္အရြယ္ ေနာ္ဖီးခယ္က “က်မဘ၀တစ္သက္တာမွာ ဒီလို ကရင့္အမ်ဳိး သားေန႔ တက္ခြင့္ရတာ ဒါပထမဦးပဲ။ က်မ အရမ္းလည္း ေပ်ာ္တယ္။ ဂုဏ္လည္း ယူမိတယ္။ ေနာက္ တက္ လာတဲ့ လူေတြထဲမွာ လူငယ္ေတြ အမ်ားဆံုးတက္လာတာကို ေတြ႕ရေတာ့ အားတက္မိတယ္။”ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။
အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာသူ အားလံုးက ျပည္တြင္းစစ္ အလိုမရွိ၊ လူမ်ဳိးေရးအဓိက႐ုဏ္း အလိုမရွိ၊ စစ္အစိုး ရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးရမည္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ရမည္၊ ျပည္ေထာင္စု အစစ္အမွန္ ေပၚထြန္းေစရမည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရမည္ စသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံတို႔ျဖင့္ အခမ္းအနားအဆံုးကို အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကရင္လူထု ၄သိန္းေက်ာ္က ပဆပလအစိုးရအား ကရင္ျပည္ခ်က္ခ်င္းေပး၊ ကရင္တစ္က်ပ္ ဗမာတစ္က်ပ္ ခ်က္ခ်င္းျပ၊ လူမ်ဳိးေရးအဓိက႐ုဏ္းအလိုမရွိ၊ ျပည္တြင္းစစ္အလိုမရွိ ဟူ၍ ေႂကြးေၾကာ္သံ ၄ခ်က္ျဖင့္ အသံတိတ္ခ်ီတက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားတရပ္လံုးက ထိုေန႔ကို အစြဲျပဳ၍ “ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔”ဟု သတ္မွတ္ကာ ေန႔စဥ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ရက္ေန႔ေရာက္တိုင္း ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ၾကသည္မွာ ယခုခ်ိန္ထိပင္ ျဖစ္သည္။

Read More...