ဘာေတြၿဖစ္ကုန္ႀကၿပီးလဲေဟ့

လာၿပန္ၿပီး...ကြဲၿပဲ...ခြဲထြက္...
လုပ္ခ်င္တာလုပ္....ၿဖစ္ခ်င္တာဇြတ္လုပ္....
ညိွႏိုင္းမွဳမရွိ....နားလည္မွဳနတၳိ....
တေဇာက္ကန္း...တလမ္းေမာင္း...
ယခုထက္ထိ....အမွတ္မရွိ.....
ဘာေတြလဲကြာ.....ငါတို႕ ကရင္လူထု.....
ဘယ္သူေတြေနာက္လိုက္ရမွာလဲ....
ဒီေလာက္ေတာင္ၿဖစ္တာ.....အကုန္လံုးအားလံုး
နိုင္ငံေရးလူမ်ိဳးေရးစစ္ေရးေတြ လုပ္မေနနဲ႕ ေတာ့....
အားကိုးပါတယ္ဆိုကာမွ....တလြဲေတြထပ္ၿဖစ္....
ေတာ္ၿပီး...တို႕ လည္းကိုယ္ဘာသာကိုယ္ေနတတ္သလို
စိတ္ခ်မ္းသာသလိုေနလိုက္ပါေတာ့မယ္.....
KNU & KNLA တို႕ ေရ...........

0 comments:

Post a Comment